Nạp tiền vào tài khoản soạn tin:

PV User_id Gửi 8708 ( 15.000/sms )

( Để nạp 100.000$ vào tài khoản)